Nghị định thư về dịch vụ vận tải hàng không được ban hành

Nghị định thư về dịch vụ vận tải hàng không được ban hành

Chính phủ vừa mới ban hành một nghị định thư về dịch vụ vận tải hàng không. Yêu cầu thực hiện gói cam kết thứ 11 trong khuôn khổ ASEAN. Chính phủ đã giao cho bộ Giao thông vận tải chủ trì. Sau đó sẽ tiến hành phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định thư trên.

Vận chuyển hàng hóa giữa 2 địa điểm có thể trong hoặc ngoài nước vô cùng phổ biến. Đây là một trong những lĩnh vực không thể thiếu ở đường hàng không. Vì thế, để đáp ứng nhu cầu khách hàng chuyển phát hàng hóa. Nghị định thư về dịch vụ vận tải hàng không mang đến cho khách hàng dịch vụ vận tải tốt và nhanh nhất.

Nghị quyết chính phủ ban hành dịch vụ vận tải hàng không

Những nghị định về dịch vụ vận tải hàng không

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 11 về dịch vụ vận tải hàng không.

  • Nghị định về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN. Dịch vụ (AFAS) ký tại Hội nghị Bộ trưởng giao thông vận tải các nước ASEAN (ATM) lần thứ 25.
  • Trong cuộc hop, bộ Giao thông vận tải là đơn vị chủ trì. Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định thư trên.
  • Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Dịch vụ vận tải hàng không đang ngày càng phổ biến

Thành lập 3 Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng giao thông

Bên cạnh đó, thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch. Với mục tiêu phát triển hệ thống cảng hàng không và hệ thống sân bay trên toàn quốc. Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam và Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội đồng thẩm định cũng do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm đại diện các bộ, ngành, cơ quan. Ngoài ra, còn có các thành viên có liên quan và các ủy viên phản biện.

Cơ quan thường trực của 3 Hội đồng là Bộ Giao thông Vận tải

Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng. Cơ quan thường trực Hội đồng, các ủy viên phản biện thực hiện theo Điều 33, 34, 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

3 Hội đồng trên đều hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sử dụng dịch vụ vận tải hàng không an toàn và đảm bảo

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không

Theo những quy định của Luật hàng không dân dụng Việt Nam thì vận chuyển hàng không cần phải đáp ứng đúng quy định. Việc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư bằng đường hàng không đó gọi là vận tải hàng không. Quá trình vận chuyển hàng không bao gồm nhiều công đoạn. Cụ thể đó là vận chuyển hàng không thường lệ và vận chuyển hàng không không thường lệ.

Các hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng hóa là ngành kinh doanh có điều kiện. Đây là lĩnh vực phổ biến do doanh nghiệp vận chuyển hàng không thực hiện. Kinh doanh vận tải hàng không phải đáp ứng các điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bày khai thác, tổ chức bộ máy, vốn, phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm quy định tại Điều 6,7,8, 9 của Nghị định 89/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Nguồn: Baogiaothong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *